ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A tájékoztató közzététele

Jelen tájékoztató 2018. február 01. dátummal lép hatályba.​

Az adatkezelő megnevezése

 • Név: Tóth Beatrix egyéni vállalkozó
 • Székhely: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 4. 4/19
 • Postázási cím: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 4. 4/19
 • E-mail cím: tothbeatrix [kukac] windowslive [pont] com; info@tothbeatrix.hu
 • Honlap: www.tothbeatrix.hu
 • Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-140780/2018

Tárhelyszolgáltató:

Feliratkozási feltételek

A tothbeatrix.hu weboldalon kezdeményezett eleketronikus levélküldés a levélküldési feltételek kifejezett elfogadását jelenti, az érintett kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy a weboldaltól (tothbeatrix.hu) elektronikus levelet fogadjon, amelyek a termék/szolgáltatás felhasználására vonatkozó információkat, segédleteket, véleménykéréseket, a weboldal tartalmára vonatkozó értesítéseket, és bizonyos esetekben az üzemeltetőnek és alkalmanként üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak.

A nem létező e-mail címmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mail címmel, valótlan adatokkal kezdeményezett feliratkozást figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból.

A kezelt adatok köre

A weboldal (tothbeatrix.hu) megtekintése során cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző verziója, az operációs rendszer típusa és nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az oldal üzemeltetője ezen adatokat nem kapcsolja össze (és nem is tudja összekapcsolni) személyes adatokkal. Ezek megosztásáról a felhasználó dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie beállítások megadásával.

A weboldal használata során megadott egyéb adatok (név, e-mail cím, telefonszám, stb.) kezelése is a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az oldal üzemeltetője kéri, hogy “Kiskorúak” – a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti – jogügyleteket (megrendelés vagy bármilyen más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés a weboldalon keresztül az adatkezelővel való folyamatos kapcsolatot, valamint a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatkezelést szolgálja.

A cookie-k segítségével a rendszer automatikusan adatokat generál a látogatás időtartamáról és a meglátogatott oldalak számáról annak érdekében, hogy a weboldal szolgáltatásait az oldal üzemeltetője tovább tudja fejleszteni és optimalizálni. Az Üzemeltető a cookie-kat arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során kényelmesebbé tegye a weboldal használatát. A felhasználó által megadott egyéb adatokat az oldal üzemeltetője kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon nyújtani a felhasználó számára.

A kapcsolatot az oldal üzemeltetője e-mailben, telefonon, faxon vagy postai levélben veheti fel a felhasználóval kivéve, ha ezek közül a felhasználó valamelyiket preferenciaként megjelölte. Az oldal üzemeltetője a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja fel. A weboldalon megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A személyes adatokat a felhasználó hozzájárulása nélkül az oldal üzemeltetője nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, feltéve hogy azt jogszabály nem írja elő.

Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, viszont a cookie-k egy másik része abban nyújt segítséget az oldal üzemeltetője számára, hogy használatuk révén az oldal üzemeltetője tisztában legyen a felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldal használatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználói élmény elérése érdekében.

Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a felhasználó eszközén, ameddig azokat a felhasználó nem törli.

Az adatokhoz hozzáférők

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az oldal üzemeltetőjén kívül más nem férhet hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az oldal üzemeltetője nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adat-továbbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az oldal üzemeltetője az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az oldal üzemeltetője kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az oldal üzemeltetője nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az oldal üzemeltetője postai címén, illetve az  e-mail címen kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is. A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított legfeljebb 7 munkanapon belül kerül sor.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az oldal üzemeltetője megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az erre, valamint az oldal üzemeltetője kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során – törvényt vettük alapul.

Az oldal üzemeltetője a panaszt legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja. Ha ezzel az érintett nem ért egyet, joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulni.

Adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
Share This